Manager de proiect

Accepta provocarea si alatura-te echipei noastre!

Principalele sarcini si responsabilitati ale postului:

 • Urmeaza cadrul de lucru agreat la nivel de organizatie in ceea ce priveste derularea proiectelor. Contribuie la permanenta imbunatatire a metodologiei si cadrului de lucru referitoare la proiecte si portofoliul de proiecte - modalitatea in care decurge activitatea, roluri, responsabilitati;
 • Contribuie la includerea in cultura organizationala a componentei de management de proiecte;
 • Contribuie la formarea si imbunatatirea calitatilor si abilitatilor specifice de management de proiecte in randul membrilor echipelor de proiect;
 • Asigura indeplinirea obiectivelor stabilite ale proiectelor coordonate, in parametrii calitativi solicitati, cu respectarea constrangerilor de timp si de resurse, atat umane cat si materiale;
 • Pregateste si actualizeaza planul de implementare a proiectului. Integreaza in planul proiectului deciziile cu privire la diversele propuneri de modificare;
 • Pregateste si actualizeaza documentatia necesara pentru managementul problemelor si riscurilor, ofera suport pentru activitatile legate de probleme si riscuri;
 • Pregateste si actualizeaza documentatia necesara pentru managementul schimbarilor referitoare la proiect si le sustine mai departe pe cele care necesita decizii din partea superiorilor ierarhici;
 • Coopereaza cu lideri functionali pentru asigurarea resurselor umane si materiale potrivite si suficiente pentru indeplinirea obiectivele stabilite ale proiectelor. Coordoneaza utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale in derularea proiectului. Asigura executia bugetului alocat proiectului. Raporteaza datele financiare cu privire la proiect superiorilor ierarhici;
 • Elaboreaza, monitorizeaza si executa planul de comunicare a proiectului. Colecteaza si monitorizeaza feed-back privind eficienta comunicarii in cadrul proiectului;
 • Monitorizeaza constant statusul proiectelor si colaboreaza cu managerii implicati pentru a indeparta obstacolele. Stabileste si actualizeaza sistemul de monitorizare a proiectelor;
 • Prezinta rapoartele de activitate referitoare la proiect superiorilor directi, periodic sau la cerere;
 • Coordoneaza colaborarea cu terte parti in scopul realizarii proiectelor;
 • Contribuie la rezolvarea eficienta a dependentelor si conflictelor intre proiecte;
 • Monitorizeaza achizitiile realizate in scopul realizarii proiectelor;
 • Asigura corespondenta intre planul de instruire si nevoile proiectului;
 • Realizeaza evaluarea finala a proiectului si a echipei de proiect;
 • Include in raportul final de evaluare activitatile ramase de executat, care au impact asupra realizarilor proiectului si sunt acceptate de sponsorul si proprietarul proiectului;
 • Raspunde de respectarea termenelor stabilite in cadrul departamentului;
 • Identifica si raporteaza evenimentele generatoare de risc operational si reputational conform reglementarilor interne specifice;
 • Lucreaza cu toate partile interesate (stakeholders) din unitatile de business sau terte parti (firme) pentru definirea si documentarea proceselor de business precum si a cerintelor software pentru tehnologiile initiate, se asigura ca le-a inteles si le valideaza cu toti membrii echipei de proiect;
 • Obtine specificatiile folosind interviuri, analiza documentatiilor, descrierea proceselor de lucru, studii de caz, scenarii si analize economice precum si analiza activitatilor si a fluxurilor de lucru;
 • Realizeaza analiza oportunitatii si a impactului implementarii diverselor solicitari provenite din partea altor departamente; Ofera consultanta pentru analiza de impact si design facute de vendori, asigurandu-se ca cerintele utilizatorilor sunt respectate;
 • Participa la sesiuni de afaceri de captare a solicitarilor pentru departamentul IT (colectarea, organizarea şi formalizarea cerinţelor);
 • Asigură comunicarea cu departamentele de afaceri şi agreeaza cu acestea cerinţe IT clare şi fezabile;
 • Monitorizeaza riscurile proiectului pe partea de „scope”, documentaţia necesară;
 • Colaboreaza cu dezvoltatorii si beneficiarii directi pentru stabilirea unei viziuni din punct de vedere tehnologic si analizeaza compromisurile necesare intre uzabilitate si performanata;
 • Colaboreaza indeaproape cu colegii din IT (Tehnologia Informatiei) pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii;

Cerinte:

 • Experienta anterioara intr-un rol de Project Manager;
 • Bune cunostinte si experienta in ceea ce privește aspectele specifice domeniului bancar;

Beneficii:

 • Pachet salarial motivant;
 • Bonuri de masa;
 • Mediu de lucru dinamic si prietenos;

Încarcă CV-ul tău în format PDF